دربارهی ما
شرکت فناوری شنژن DEM، آموزشی ویبولیتین تاسیس شده در سال 2004 و متعلق به گروه مواد الکترونیکی الکترونیک گروه Thalez، اجرای گروه شرکت "انتقال فن آوری نظامی به استفاده از شهری" استراتژی، مبتنی بر بازار ملی الکترونیک مصرف کننده، تحقیق و توسعه و تولید عملکرد بالا مواد برای خودرو، ارتباطات، قرص کامپیوتر و ترمینال کامپیوتر ... بیشتر >>
دفتر دیم
کارگاه آموزشی DEM
خدمات
DEM شنژن فناوری شرکت، آموزشی ویبولیتین تاسیس در سال 2004 و متعلق به گروه فن آوری های Thalez بخش مواد الکترونیکی پیاده سازی گروه استراتژی شرکت "انتقال تکنولوژی نظامی به استفاده مدنی"،...